Giella ja iešdovdu

Hei dii buot, davvin ja eará sajiin. Lean čállán dán blogga badjel jagi dal, iin leat ovdal čállán sámegillii. Álgen ovtta beaivvi jurddašit, manin nu lea. Dieđusge vuosttas sivva lea, ahte lean čuorbi čállit sámegillii, vaikko lean hállan giela olles eallima. Nubbi lea, ahte mus leat eahpesihkarvuođat dás mo riekta ieš alddes hálan. Iin leat oahppan …

Aina vihaiset saamelaiset ja muita mediamyyttejä

Olen käynyt useita keskusteluja viimeaikaisista tapahtumista sekä niiden jälkipuinnista mediassa. Valtakunnallista huomiota on harvoin tarjolla saamelaisille, ja siksi meidän piireissämme kiinnitetään paljon huomiota mm. uutisten julkaisijaan, tyyliin ja sanavalintoihin. Erityisesti juuri Kiasman ja Grindgaten takia olen itsekin ollut jonkin verran esillä. Moni on mm. niiden tapausten yhteydessä ilmaissut, ettei median käyttämä sävy ole ollut täysin …