Usein kysyttyä saamelaisista

Keitä ovat saamelaiset?

Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Saamelaiset asuttavat nykyään Skandinavian sekä Kuolan niemimaan osia. Meitä on siis yhteensä neljän valtion alueella: Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän.

Paljonko meitä on?

Laskutavasta riippuen noin 75 000-100 000 maailmassa, kielitaitoisia huomattavasti vähemmän. Suomessa meitä on noin 8 000 – 10 000. Vuoden 2012 loppuun mennessä äidinkielekseen saamen oli väestötietojärjestelmään ilmoittanut 1900 henkilöä.

Mitä kieltä me puhumme?

Saamenkieliä on yhteensä 9, minkä lisäksi tunnetaan muutamia kuolleita saamen kieliä. Pohjoissaame on laajimmin puhuttu kieli. Suomessa puhutaan pohjoissaamea, inarinsaamea sekä koltansaamea.

Mitä me haluamme?

Kokonaisen kansan mielipiteitä ei koskaan voida pelkistää vastaukseksi näin yksinkertaiseen kysymykseen. Saamelaisilla, kuten kaikilla muillakin kansoilla, on sisäisesti eriäviä mielipiteitä niin poliittisesti, uskonnollisesti kuin arkipäiväisissä käytännönkin asioissa. Oman kokemukseni mukaan useimpia meistä kuitenkin yhdistää halu tulla jätetyksi rauhaan sekä halu taata perinteisten elämäntapojemme jatkuvuus.

Entäs ne kansanpuvut?

Saamenpuku, tai gákti, on henkilökohtainen perinnepuku. Sen pukeminen ei tarkoita kansan edustamista, eikä siihen välttämättä tarvita edes erityistä syytä. Pukua voi saamelainen käyttää siis muutenkin kuin juhlatilaisuuksissa. Saamelaiset karsastavat ulkopuolisten halua käyttää gákteja, sillä ne ovat yksilöllisinä töinä tehtyjä henkilökohtaisen identiteetin osoituksia. Niistä käy ilmi paljon tietoa kantajasta henkilönä, ja tällaisen perinnetiedon säilyminen halutaan turvata.

Saamelaisista voi lukea lisää esim. näistä linkeistä:

Saamelaiskäräjät

Sano se saameksi

AntroBlogi: ”Saamelaisuudesta, identiteetistä ja vähemmistöjen oikeuksista” 

Emmi Nuorgam: ”Mistä puhumme, kun puhumme saamelaisten oikeuksista?”